Overzicht cijfers, vrijstellingen en indexen

(laatst aangepast op 08/08/2020)

  Vrijstellingen in Brand en BA Gezin
  ABEX indexcijfer Brand

  Pensioensparen en Langetermijnsparen

  Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen + IPT

  Belastingen en bijdragen op verzekeringspremies