Overzicht cijfers, vrijstellingen en indexen

(laatst aangepast op 01/02/2021)

  Vrijstellingen in Brand en BA Gezin
  ABEX indexcijfer Brand

  Pensioensparen en Langetermijnsparen

  Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen + IPT

  Belastingen en bijdragen op verzekeringspremies